Savinoli comm.v.

Algemene aankoop en betalingsvoorwaarden  :

Art. 1: voor het aankopen van wijn dien je ouder te zijn dan 18 jaar. Met een bestelling bevestig je dat je dit bent.

Art. 2: wijnen zijn verpakt per 6 flessen en kunnen ook enkel zo besteld worden. Onze prijsopgave is dan ook per 6 flessen. Enkel voor de proefpakketten of de geschenkverpakkingen kunnen er andere hoeveelheden voorkomen. Dit wordt telkens aangegeven. Wens je een andere verpakking of een eigen samenstelling van pakket dien je even contact op te nemen en dan wordt dit, indien mogelijk, voor je samengesteld.

Art. 3: levering: indien op voorraad wordt er geleverd binnen de 8 dagen. Je wordt verwittigd als je bestelling klaar staat of geleverd kan worden. Indien de wijnen niet op voorraad zijn, zijn we afhankelijk van de levertermijn van het wijnhuis. Dit kan 3 tot 6 weken duren. U wordt steeds verwittigd wanneer de wijnen binnen zijn en/of kunnen geleverd worden. Het wijnjaar is informatief en wordt steeds nagestreefd. U krijgt steeds de flessen met het oudste wijnjaar voor de niet-bewaarwijnen. De bewaarwijnen, ook kelderwijnen genoemd, zijn geprijst op wijnjaar.

Art. 4: je bestelling wordt bij voorkeur afgehaald maar kan ook geleverd worden. Leveringen in de randgemeenten van Oud-Turnhout zijn in principe gratis bij een minimum aankoop van 100 euro. Voor de andere leveringen gelden de kosten in verhouding tot de afstand.

Art. 5: koop je aan als particulier dan kan je de wijnen niet doorverkopen. Koop je aan als professional kan je dit wel. Je koopt dan ook aan met andere voorwaarden. Best neem je dan even contact op zodat je we deze voorwaarden kunnen doorsturen.

Art. 6: de ontvangst van de factuur geldt van rechtswege en is volgens art. 1139 van het Burgerlijk Wetboek bindend voor de gestelde termijnen. De factuur geldt als eerste ingebrekestelling zonder dat er enige akte nodig is wanneer de termijn van betaling verstreken is.

Art.7: in geval de betaling niet volgt binnen de acht dagen na het opzenden van een aanmanend schrijven, is de schuldenaar gehouden bij toepassing van art. 1147 van het Burgerlijk Wetboek tot betaling van een schadevergoeding wegens wanbetaling, conventioneel en onverminderbaar vastgesteld op 12% van het factuurbedrag en met een minimum van 25 Euro, vermeerderd met 25 Euro administratiekosten  bij elke herinnering.

Art. 8: bij een bestelling online betaal je, als particulier altijd vooraf na bevestiging van je bestelling. Als professionel gelden betalingen vooraf enkel als voorschot en behoudens uitzonderlijke afspraken met de afgevaardigd bestuurder van Savinoli. Een voorafbetaling zal enkel ter garantie zijn bij bedragen vanaf 1000 Euro en zullen in geen enkele omstandigheid recht geven op extra kortingen! Voor de Horeca geldt een contante betaling bij levering.

Art. 9: de bestelbon is bindend na ondertekening/bevestiging. Indien men, als particulier wil afzien van de aankoop van de gevraagde goederen, hetzij deels of geheel, kan dit tot een termijn van 8 dagen na de opmaak van de bestelbon. Daarna dient men een forfaitaire schadeloosstelling te betalen van 30% van de totaalsom van de betreffende bestelbon! Voor een professional is een bestelling steeds bindend na ondertekening van de bestelbon en is er geen opzegmogelijkheid.

Art. 10: bij contante betaling, enkel voor professionals, wordt er een korting toegestaan van 2%! Een contante betaling is een betaling binnen de 8 kalenderdagen na levering! De keuze van contante betaling wordt kenbaar gemaakt bij bestelling en levering! Eenmaal de factuur werd opgemaakt, kan men dit niet meer wijzigen! Contante betaling wordt vermeld op de factuur!

Art. 11: producten worden enkel in consignatie geplaatst (enkel voor professionals) als introductie en voor een beperkte termijn van 2 maanden. Na deze termijn worden de producten enkel terug genomen mits garantie van effectieve bewaring van de goederen en niet beschadigde dozen. Indien er een deelse verkoop is geweest, wordt er in overleg beslist of het overige deel wordt aangekocht of teruggegeven. Er worden geen vervallen producten en enkel volle dozen wijn of olijfolie teruggenomen. Consignatie kan enkel deels en indien reeds een minimum aankoopsom van 800 Euro en voor wijnen enkel van wijnen boven de 70 Euro per doos aankoop. De producten blijven eigendom zolang ze niet werden afgerekend. Savinoli behoudt het recht deze producten elk ogenblik terug te mogen halen bij elk vermoeden van onregelmatigheden of na het verstrijken van de termijn van 2 maanden. Er is een maandelijkse betaling van de verkochte goederen. Elk product kan maar éénmalig in consignatie daar de consignatie wordt gezien als een introductie van het product. 

Art. 12: foutieve leveringen, zowel verkeerde als slechte goederen, dienen binnen 2 werkdagen na levering gemeld te worden per email. Na het verstrijken van deze 48u wordt de klacht niet meer aanvaard. Foutieve of slechte leveringen worden direct vervangen indien de producten in voorraad zijn.  De koper ziet af van elk verhaal in verband met de levertermijn van het te vervangen product! Sommige voorraad is afhankelijk van onze producenten.

Art. 13: bestelde en geleverde goederen worden zonder klacht van verkeerde- of slechte goederen noch teruggenomen of geruild met andere goederen! Er worden geen vervallen producten en enkel volle dozen teruggenomen.

Art. 14: Bij blijvende geschillen is enkel de rechtbank van Turnhout (België) bevoegd.

                                                   Privacy Statement

Inzake de privacy wetgeving delen wij mede dat wij uw gegevens opslaan voor onze administratieve  doeleinden en het voeren van reclame vanuit eigen bedrijf, SAVINOLI. Uw gegevens beperken zich tot naam, adres, telefoon, mail-adres en BTW-nummer. Wij vermelden uitdrukkelijk dat wij geen gegevens uitwisselen met anderen, niet voor privé, niet voor zakelijke doeleinden. U kan ten alle tijden uw gegevens opvragen en deze wijzigen. Bij geen enkele activiteit binnen de drie jaar na een aankoop of deelname, zullen uw gegevens automatisch verwijderd worden uit ons gegevensbestand.

SAVINOLI gaat ethisch om met uw gegevens en zal met de gebruikelijke beveiliging zijn data afschermen voor hackers. Indien toch mocht blijken dat deze gehackt worden, beschouwen wij dit als een geval van overmacht en zullen wij u direct op de hoogte brengen. Anderzijds, mocht u dit ervaren,  vragen wij dringend contact op te nemen zodat wij met u de nodige maatregelen kunnen nemen. U is dan tevens akkoord af te zien van elke klacht ten overstaan van  SAVINOLI.

Door te handelen met SAVINOLI gaat u volledig akkoord met dit Statement. Voor Vragen of opmerkingen kan u steeds terecht bij de verantwoordelijke GDPR/AVG  van SAVINOLI  – 0475/260927 – Steenweg op Sevendonk 110 – 2360 Oud-Turnhout of ons uitgebreid Privacy Statement opvragen.