Oud-Turnhout - Tele: +32 (0) 475 26 09 27

Bilzen - Tele: +32 (0) 492 05 39 58

Oud-Turnhout: +32 (0) 475 26 09 27

Bilzen: 32 (0) 492 05 39 58

Privacy Statement SAVINOLI ​​

Wie zijn wij?

De firma SAVINOLI is een groothandel en kleinhandel in wijnen en olijfolie. Dit privacy statement betreft al onze gegevensverwerkingen inzake al onze activiteiten. Wij zijn gevestigd Steenweg op Sevendonk 110, 2360 Oud-Turnhout. 

 • GSM: 0475 / 26 09 27.
 • Email: info@savinoli.be
 • Website: www.savinoli.be
 • BTW Nummer: BE 0646 988 218
 

In het kader van de nieuwe GPDR wetgeving die in voege ging op 25 mei 2018 hanteert SAVINOLI comm.v. volgende statement. Het algemeen deel zal u terugvinden op al onze berichtgeving of facturatie. Het uitgebreid statement is de juridische verfijning door iedereen te raadplegen op onze website www.savinoli.be of op te vragen via ons adres: Steenweg op Sevendonk 110, 2360 Oud-Turnhout of telefonisch op het nummer 0475/260927 of via mail info@savinoli.be of  jean_aerts@hotmail.com 

 

Algemeen (vermeld op onze facturen en reclamemailing)

Inzake de privacy wetgeving delen wij mede dat wij uw gegevens opslaan voor onze administratieve doeleinden en het voeren van reclame vanuit eigen bedrijf, SAVINOLI. Uw gegevens beperken zich tot naam, adres, telefoon, mail-adres en BTW-nummer. Wij vermelden uitdrukkelijk dat wij geen gegevens uitwisselen met anderen, niet voor privé, niet voor zakelijke doeleinden. U kan ten alle tijden uw gegevens opvragen en deze wijzigen. Bij geen enkele activiteit binnen de drie jaar na een aankoop of deelname, zullen uw gegevens automatisch verwijderd worden uit ons gegevensbestand. 

 

SAVINOLI gaat ethisch om met uw gegevens en zal met de gebruikelijke beveiliging zijn data afschermen voor hackers. Indien toch mocht blijken dat deze gehackt worden, beschouwen wij dit als een geval van overmacht en zullen wij u direct op de hoogte brengen. Anderzijds, mocht u dit ervaren, vragen wij dringend contact op te nemen zodat wij met u de nodige maatregelen kunnen nemen en is u akkoord af te zien van elke klacht ten overstaan van SAVINOLI.

 

Door te handelen met SAVINOLI gaat u volledig akkoord met dit Statement. Voor Vragen of opmerkingen kan u steeds terecht bij de verantwoordelijke GDPR/AVG van SAVINOLI – 0475/260927 – Steenweg op Sevendonk 110 – 2360 Oud-Turnhout of het uitgebreid Privacy Statement kunnen opvragen.

Cookies

Inleiding

SAVINOLI (hierna: “wij”) verwerkt persoonsgegevens van haar klanten, prospects,

leveranciers en andere contactpersonen. Deze persoonsgegevens worden enkel gebruikt

voor interne doeleinden, onze producten aan te bieden en informatie te geven over

 onze producten en activiteiten. In dit privacy statement leggen we uit waarom en 

op welke manier we jouw persoonsgegevens verwerken.

 

Als zaakvoerder heb ik ook de rol van Functionaris Gegevensbescherming (FG) en help ik

je graag met jouw vragen. Hiervoor kun je contact opnemen met info@savinoli.be 

of jean_aerts@hotmail.com 0475/260927.

Wat zijn de cookies?
Cookies zijn kleine tekstbestanden die bij het bezoeken van websites op je computer kunnen worden bewaard. 
In dit tekstbestand wordt informatie opgeslagen, zoals bijvoorbeeld je taalvoorkeur voor een website. 
Wanneer je de website later opnieuw bezoekt, wordt deze cookie opnieuw verstuurd naar de website.
Op die manier herkent de website jouw browser en kan bijvoorbeeld je taalvoorkeur worden onthouden

Welke persoonsgegevens verwerken wij?
Wij verwerken de volgende persoonsgegevens: voor- en achternaam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres en voor professionals ook het BTW-nummer.

Waarom verwerken wij die persoonsgegevens?
Wij verwerken persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Wettelijke verplichtingen
  Een klein deel van onze verwerkingen is wettelijk verplicht. Hierbij gaat het vooral om persoonsgegevens die nodig zijn voor de facturatie, onze eigen reclamemailing of om aan onze belastingplicht te voldoen.
 • Mailing
  Wij sturen per jaar enkele mails voor promotie of voor het toezenden van een factuur. Deze mails zijn soms gepersonaliseerd, en soms niet. Als je geen mails voor promotie meer wil ontvangen, dan kan je dit via een eenvoudige mail ons laten weten of rechtstreeks uitschrijven indien dit al is voorzien onderaan de promotiemail. 
 • Privacy Waarborg
  Contactgegevens worden in beperkte bestanden bewaard. Deze
  bestanden worden via de gebruikelijke middelen beveiligd en zijn enkel ter inzage voor onze administratie. Uzelf hebt steeds de mogelijkheid om uw gegevens op te vragen en/of te wijzigen en/of kenbaar te geven deze te verwijderen. Deze gegevens worden nooit gedeeld met derden tenzij de overheid die hier uitdrukkelijk om verzoekt. U wordt hier dan tijdig van bericht! 
 •  

Rechten van betrokkenen

Onder de AVG heeft iedereen een aantal rechten. Wij doen ons uiterste best om hier zo goed mogelijk aan te voldoen. Heb je tips of opmerkingen? Laat het ons dan weten! Om van je rechten gebruik te maken kun je contact met ons opnemen via info@savinoli.be of jean_aerts@hotmail.com of 0475/260927

 • Informatie en inzage:
  Uiteraard kun je inzien welke persoonsgegevens we van jou verwerken. We vertellen je dan ook graag meer over het hoe en waarom we die gegevens verwerken.
 • Rectificatie
  Heb je het idee dat we verkeerde gegevens van jou hebben?
  Laat het ons dan weten, dan passen we het aan.
 • Vergetelheid
  Je kan de persoonsgegevens die wij van jou hebben laten verwijderen. Het kan zijn dat we voor andere doeleinden (administratie of ontdubbelen bijvoorbeeld) die gegevens dan nog wel nodig hebben voor de verwerking.
 • Beperking 
  Heb je het idee dat wij jouw persoonsgegevens onrechtmatig of onjuist verwerken, dan kun je die verwerking ook laten beperken.
 • Bezwaar (verzet)
  Voor de verwerking van jouw persoonsgegevens kan je bezwaar indienen. Gaat het om marketing? Dan zullen we die verwerking zo snel mogelijk beëindigen. Neem best even contact op!
 • Overdraagbaarheid
  Dit is een nieuw recht onder de AVG om je persoonsgegevens over te (laten) dragen. Mocht je hier gebruik van willen maken, neem dan even contact met ons op. Daarnaast kun je ook:
 • Toestemming intrekken
  Bijvoorbeeld voor het ontvangen van e-mails. Als je toestemming voor een andere verwerking wil intrekken, kun je contact met ons opnemen.
 • Klacht indienen
  Vermoed je dat wij niet handelen in overeenstemming met de privacywetgeving? Dan horen we dat natuurlijk graag.

Bewaartermijnen

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk. Zo vlug je deelneemt aan een van onze activiteiten of een aankoop doet, worden je gegevens opgeslagen. Indien je gedurende een periode van 3 jaar aan geen enkele activiteit meer hebt deelgenomen of geen aankoop meer deed, worden je gegevens automatisch verwijderd. 

Grondslagen van de verwerkingen

Zoals hierboven toegelicht verwerken wij sommige gegevens voor het uitvoeren van een wettelijke plicht, sommige voor het uitvoeren van onze administratie en promotie.

Derde ontvangers

Voor de uitvoering van onze dienstverlening schakelen wij soms dienstverleners in. Dit zijn geen ´derde ontvangers´ maar verwerkers. Wij werken vertrouwelijk samen met Softwarebedrijf Integrio en DeltaBlue die ook de hosting doen van onze website. Deze partij verwerkt de persoonsgegevens in overeenstemming met de opdracht van SAVINOLI c.v. 

Soms zijn we wettelijk verplicht om persoonsgegevens aan derden te verstrekken; zoals de Belastingdienst of Politie.  Verder zullen we alleen gegevens aan derden verstrekken als we jouw toestemming daarvoor gekregen hebben.

Oud-Turnhout , 20 mei 2018